retromoderna.pl retromoderna.pl - Retromoderna

retromoderna.plWebsite Profile

Title: Retromoderna
Keywords:
Description:Blog lifestylowy poruszaj?cy tematy bliskie ka?dej kobiecie: moda, uroda, macierzyństwo, porady, recenzje.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

retromoderna.pl Information

Website / Domain:retromoderna.pl
Website IP Address:216.239.36.21
Domain DNS Server:ns19.ovh.net,dns19.ovh.net

retromoderna.pl ranks

Alexa Rank:1940793
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

retromoderna.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,665
Daily Revenue:$18
Monthly Revenue:$547
Yearly Revenue:$$6,665
Daily Unique Visitors:1,680
Monthly Unique Visitors:50,400
Yearly Unique Visitors:613,200

retromoderna.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server GSE
Date Wed, 19 Sep 2018 23:27:52 GMT

retromoderna.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

retromoderna.pl Similar Website

Domain WebSite Title

retromoderna.pl Alexa Rank History Chart

retromoderna.pl aleax

retromoderna.pl Html To Plain Text

Retromoderna Strony Strona g?ówna Mój styl Moda Uroda Dzieci Co czytamy Psychologia Testy i opinie Lifestyle Wspó?praca WYPRZEDA? Z MOJEJ SZAFY pi?tek, 14 kwietnia 2017 Kto mieszka w ?rodku? :) Powoli kończ? 5 miesi?c. Przyznam, ?e ju? nie mog? si? doczeka?, kiedy nadejdzie sierpień i b?dziemy w komplecie. Ale jeszcze troch? trzeba poczeka?. :) Ju? od pewnego czasu wiemy kto mieszka w ?rodku. A zatem b?dzie…. drugi syn. :)) Mój Kuba ucieszy? si?, ?e faceci b?d? w przewadze. Bo cho? z Julci? bardzo si? lubi?, to jednak perspektywa zabaw z bratem ogromnie mu si? spodoba?a, nawet je?li b?dzie mi?dzy nimi taka wi?ksza ró?nica wieku. Córka te? podchwyci?a entuzjazm starszego brata, a dodatkowo pomog?a nam te? ksi??eczka, któr? kupi?am niedawno – Kicia Kocia ma braciszka Nunusia. Czytamy j? praktycznie codziennie, tak?e Julka zna ju? tekst na pami??. Ewidentnie identyfikuje si? z t? ksi??kow? postaci?. A ostatnio jak z m??em wychodzili?my do sklepu, pyta?a mnie, czy jedziemy do szpitala urodzi? braciszka (jak mama Kici Koci). ;) o 4/14/2017 36 komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: dzieci, moje stylizacje ?roda, 12 kwietnia 2017 Basia i przyjaciele. Titi oraz Basia i biblioteka. Zofia Stanecka, Marianna Oklejak Basia jest ma?? dziewczynk?, któr? spotykaj? ró?ne sytuacje. Raz weso?e, a raz smutne. Trudne lub zabawne, ale zawsze prawdziwe. Basia, cho? nie jest idealnie grzeczna, to nie sposób jej nie lubi?. A dzieci ch?tnie identyfikuj? si? z t? bohaterk?. Basia odkrywa te?, ?e wa?ne pytania maj? cz?sto proste odpowiedzi. Ksi??ka oswaja dzieci z ró?nymi problemami, pokazuje relacje z rówie?nikami oraz doros?ymi. Dzi? u nas dwie nowo?ci z Wydawnictwa Egmont: Basia i biblioteka oraz Basia i przyjaciele. Titi. o 4/12/2017 6 komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: dzieci, ksi??ki ?wiatowy Dzień Czekolady. Pyszno?ci z Chocolissimo. Wszystko, czego mi potrzeba to mi?o??. Ale odrobina czekolady tu i tam nie zaszkodzi. ~ Lucy Van Pelt w ?Peanuts”, Charles M. Schulz 12 kwietnia obchodzimy ?wiatowy Dzień Czekolady. Specjalnym gorzko-pikantnym napojem czekoladowym rozkoszowali si? ju? Majowie i Aztekowie, ale ziarna kakaowca dopiero w XV wieku przywióz? do Europy Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw. Obecna forma czekolady pojawi?a si? w Europie w XVI wieku, a jej popularno?? na dworach wzros?a dopiero sto lat pó?niej. P?ynn? czekolad? serwowano ju? w pierwszych kawiarniach, które zacz??y pojawia? si? w Europie w XVII wieku. Pierwsza tabliczka czekolady pojawi?a si? w 1849 r., a pierwsza bombonierka w 1867 r. Czekolada spo?ywana w umiarkowanych ilo?? mo?e mie? pozytywny wp?yw na zdrowie. Badania wskazuj?, ?e substancje zawarte w czekoladzie pozytywnie wp?ywaj? na uk?ad kr??enia i prac? mózgu oraz poprawiaj? nastrój, gdy? po jej zjedzeniu wydziela si? serotonina czyli hormon szcz??cia. Ale wiadomo, wszystko z umiarem. Ja teraz w ci??y mocno ograniczam wszelakie s?odko?ci, ale czasem pozwalam sobie na odrobin? przyjemno?ci. o 4/12/2017 14 komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: Lifestyle sobota, 8 kwietnia 2017 Domowa si?ownia - co kupi?, jak urz?dzi? Buduj?c dom lub urz?dzaj?c nowe mieszkanie, coraz wi?cej osób decyduje si? na wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia albo cho?by niewielkiego k?cika, gdzie mo?na by urz?dzi? ma?? domow? si?owni?. Niestety codzienny nat?ok spraw, czy to zawodowych, czy te? domowych, nie zawsze pozwala na regularne odwiedzanie si?owni lub klubu fitness. Natomiast je?li w naszym w?asnym domu znajduje si? rowerek stacjonarny, bie?nia czy cho?by ma?y atlas do ?wiczeń, to mo?emy w dogodnym dla nas czasie popracowa? nad kondycj?. Ju? nie tak ?atwo b?dzie si? wykr?ci?, ?e brakuje nam czasu na ?wiczenia. ;) To bardzo fajne rozwi?zanie dla mam ma?ych dzieci, które nie zawsze maj? mo?liwo?? zostawienia z kim? malucha i wyj?cia z domu, a ruch w postaci spaceru z wózkiem jednak im nie wystarcza. Równie? i osoby mocno zapracowane, dla których liczy si? ka?da cenna minuta z takiej domowej si?owni mog? by? zadowolone. Przerwa na trening bez tracenia czasu na dojazdy. Oczywi?cie jak wsz?dzie i w tym wypadku s? pewne minusy. Wiele osób ma wi?ksz? motywacj? do podj?cia aktywno?ci fizycznej w grupie, w?ród innych ludzi, w miejscu gdzie te? mo?na zasi?gn?? porady trenerów. Nie bez znaczenia jest te? kwestia finansowa. Cho? jak tak si? dok?adnie przyjrze?, to wiele z tych sprz?tów wcale nie jest taka droga. Po za tym udaj?c si? na si?owni? równie? op?acamy comiesi?czny karnet (plus dojazd). o 4/08/2017 21 komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: Lifestyle pi?tek, 7 kwietnia 2017 ZIAJA PRO - krem do masa?u, pod oczy i maska z ceramidami 1,3,6 Ziaja PRO to linia kosmetyków przeznaczona do stosowania w profesjonalnych salonach kosmetycznych, ale równie? w domu. Ju? jaki? czas temu dosta?am w kilka próbek ró?nych specyfików w?a?nie z tej linii i najbardziej przypad? mi do gustu - Program Naprawczy z ceramidami 1,3,6. Zdecydowa?am si? na pe?nowymiarowe opakowania i dzi? opinia w?a?nie o nich. W linii tej znajduje si?: ? krem do masa?u z ceramidami ? krem-maska do skóry wokó? oczu z ceramidami ? maska intensywnie regeneruj?ca z ceramidami o 4/07/2017 13 komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: recenzja kosmetyczna, Ziaja Starsze posty Strona g?ówna Subskrybuj: Posty (Atom) ??czna liczba wy?wietleń O MNIE Kraków / Wieliczka, Ma?opolska, Poland Wy?wietl mój pe?ny profil KONTAKT Lidia :) retromoderna@gmail.com Don't use my pictures without my permission. Contact me if you want use them. Zdj?cia zamieszczone na blogu s? moj? w?asno?ci?. Je?li chcesz je wykorzysta? skontaktuj si? ze mn?. Retromoderna Nie mo?esz doda? bloga do obserwowanych? Kliknij TUTAJ Follow by Email Translate ARCHIWUM BLOGA: ARCHIWUM BLOGA: kwietnia (7) marca (11) lutego (5) stycznia (5) grudnia (17) listopada (20) pa?dziernika (19) wrze?nia (16) sierpnia (16) lipca (20) czerwca (16) maja (29) kwietnia (22) marca (26) lutego (24) stycznia (25) grudnia (27) listopada (25) pa?dziernika (21) wrze?nia (22) sierpnia (21) lipca (22) czerwca (21) maja (24) kwietnia (18) marca (21) lutego (18) stycznia (20) grudnia (19) listopada (17) pa?dziernika (17) wrze?nia (13) sierpnia (16) lipca (12) czerwca (19) maja (18) kwietnia (8) marca (9) lutego (8) stycznia (10) grudnia (14) listopada (6) pa?dziernika (8) wrze?nia (2) sierpnia (2) lipca (3) czerwca (6) maja (8) kwietnia (5) marca (7) lutego (4) stycznia (5) grudnia (6) listopada (7) pa?dziernika (5) wrze?nia (5) sierpnia (8) lipca (2) NAJCZ??CIEJ CZYTANE N...

retromoderna.pl Whois

Domain Name: RETROMODERNA.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en